NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN

Hệ thống nhà xưởng xây sẵn do KTG Industrial đầu tư xây dựng và cho thuê trải dài khắp toàn quốc.

NHÀ KHO XÂY SẴN

Hệ thống nhà kho xây sẵn của KTG Industrial đáp ứng nhu cầu sản xuất và lưu trữ lớn, phù hợp với mọi nghành nghề.

XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

KTG Industrial cung cấp giải pháp Nhà xưởng/Nhà kho với công trình xây dựng theo yêu cầu.