Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Tiêu chuẩn xây dựng nhà xưởng
KTG Industrial cung cấp nhà xưởng được xây dựng chất lượng cao với nhiều kích cỡ và thông số kỹ thuật khác nhau để phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
Tiêu chuẩn nhà kho
KTG Industrial cung cấp kho hàng được xây dựng chất lượng cao với nhiều kích cỡ và thông số kỹ thuật khác nhau để phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.