Hướng dẫn đầu tư

Hướng dẫn đầu tư

Ngoài hệ thống Nhà xưởng/Nhà kho xây sẵn và xây dựng theo yêu cầu chất lượng, đảm bảo các nhu cầu đầu tư, KTG Industrial tiếp tục tạo niềm tin với các doanh nghiệp quốc tế thông qua các dịch vụ: hỗ trợ các thủ tục đầu tư, kế toán, nhân sự… Tạo đà cho các doanh nghiệp bứt phá, phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả. Hơn nữa, KTG Industrial giúp đơn giản hóa các thủ tục và tạo sự kết nối đồng bộ giữa các chủ đầu tư.