Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Hệ thống nhà xưởng xây sẵn thuộc quyền sở hữu của KTG Industrial có thiết kế phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của khách hàng, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng cao, quản lý xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn. 

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, hệ thống nhà xưởng xây sẵn của KTG Industrial luôn nằm trong các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, có mức thu hút đầu tư công nghiệp cao, vị trí phát triển chiến lược, kết nối giao thông thuận lợi đến các sân bay, cảng biển, bên cạnh những thị trường tiêu thụ lớn như: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên...

KTG Industrial cũng triển khai xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời áp mái trên toàn hệ thống nhà xưởng, được xem là dự án năng lượng mặt trời lớn nhất đến hiện tại. 

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh - Giai đoạn 2
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh - Giai đoạn 2

Yên Phong - Bắc Ninh
Số điện thoại: 0896 896 899
Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Tam Phước - Đồng Nai
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Tam Phước - Đồng Nai

TP. Biên Hòa - Đồng Nai
Số điện thoại: 0896 896 899
Cho thuê xưởng Khu công nghiệp An Phước - Đồng Nai
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Cho thuê xưởng Khu công nghiệp An Phước - Đồng Nai

Long Thành - Đồng Nai
Số điện thoại: 0896 896 899
Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Dệt May Nhơn Trạch
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Dệt May Nhơn Trạch

Nhơn Trạch - Đồng Nai
Số điện thoại: 0896 896 899
Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Đồng Nai
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Đồng Nai

Nhơn Trạch - Đồng Nai
Số điện thoại: 0896 896 899
Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh - Giai đoạn 1
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Cho thuê xưởng Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh - Giai đoạn 1

Yên Phong - Bắc Ninh
Số điện thoại: 0896 896 899