XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

how we do it

Lập kế hoạch và xác định phạm vi

 • Tìm nguồn cung ứng đất đai
 • Lập kế hoạch ngân sách và chi phí
 • Tính khả thi về tài chính & dự án

Thiết kế

 • Kế hoạch không gian
 • Ngành kiến ​​​​trúc
 • Kỹ thuật kết cấu, cơ khí và điện
 • Công trình chuyên môn

Quản lý dự án

 • Quản lý chất lượng
 • Chương trình và quản lý xây dựng nhanh chóng
 • Tuân thủ an toàn

Xây dựng & Phát triển

 • Dịch vụ thiết kế và xây dựng chìa khóa trao tay
XÂY DỰNG THEO YÊU CẦU

  captcha

  img

  Gửi thành công!

  img
  img