NHÀ KHO XÂY SẴN

ĐẶC TRƯNG

Tải sàn
2-3 TẤN/M2
Độ cao sàn
1.2 M - 1.3 M
Chiều cao
9 M - 10 M

    captcha

    img

    Gửi thành công!

    img
    img