Our Business
KTG Industrial

Built To Suit

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thầm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhà đầu tư cần gửi văn bản quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan đăng ký đầu tư. trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng kí đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

ƯU ĐIỂM

Giảm rủi ro và sự không chắc chắn của việc thu hồi đất

Lựa chọn địa điểm

Tiếp tục mở rộng

Rút ngắn thời gian khởi động với không gian có sẵn ngay lập tức

Có sẵn ở nhiều vị trí đắc địa

Chất lượng cao, sẵn sàng sử dụng với nhiều kích cỡ và thông số kỹ thuật khác nhau

Giảm thiểu mất cơ hội

......................

............

..........................

.........

......................

............

......................

............

..........................

.........

......................

............

..........................

.........

......................

............

..........................

.........

......................

............

......................

............

..........................

.........

......................

............

......................

............

......................

............

......................

............