Broker

Bạn mong muốn đầu tư cùng KTG? Mời bạn tìm hiểu thông tin về chúng tôi
Email: ktgindustrial@ktg.com.vn
Tel: (+84) 236 3919 777
Information:
Khách hàng của KTG Industrial được quyền lựa chọn thanh toán và mua hàng linh hoạt, hỗ trợ chuyên nghiệp trong đầu tư và thủ tục hành chính. Hơn nữa, chúng tôi làm hết sức mình để tăng cường kinh doanh của khách hàng thông qua việc kết nối các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và cung cấp các dịch vụ pháp lý, kế toán và nhân sự; đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ nhất cho các doanh nghiệp của họ vào Việt Nam.
Trần Thị Thu Hằng
Trần Thị Thu Hằng
Email: ktgindustrial@ktg.com.vn
Tel: (+84) 236 3919 777
Information:
Khách hàng của KTG Industrial được quyền lựa chọn thanh toán và mua hàng linh hoạt, hỗ trợ chuyên nghiệp trong đầu tư và thủ tục hành chính. Hơn nữa, chúng tôi làm hết sức mình để tăng cường kinh doanh của khách hàng thông qua việc kết nối các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và cung cấp các dịch vụ pháp lý, kế toán và nhân sự; đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ nhất cho các doanh nghiệp của họ vào Việt Nam.