KTG Industrial

KTG Industrial là một doanh nghiệp thuộc Tập đoàn KTG, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực điện dân dụng, điện gia dụng và bất động sản tại Việt Nam. Với mục đích nâng tầm chuỗi giá trị, khẳng định sự phát triển vững mạnh của Tập Đoàn trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, KTG Industrial được thành lập với những hoạt động chính: Cho thuê nhà xưởng, nhà kho xây sẵn và xây dựng theo yêu cầu..

KTG Industrial
Play video
KTG Industrial
Cho thuê Kho XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 3 - GIAI ĐOẠN 2
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

Cho thuê Kho XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 3 - GIAI ĐOẠN 2

Nhơn Trạch - Đồng Nai
Số điện thoại: 0896 896 899
NHÀ XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 2- ĐỒNG NAI- GIAI ĐOẠN 2
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

NHÀ XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 2- ĐỒNG NAI- GIAI ĐOẠN 2

Nhơn Trạch - Đồng Nai
Số điện thoại: 0937001089
NHÀ XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC - ĐỒNG NAI - GIAI ĐOẠN 1
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

NHÀ XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP AN PHƯỚC - ĐỒNG NAI - GIAI ĐOẠN 1

Long Thành - Đồng Nai
Số điện thoại: 0896 896 899
NHÀ XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
Cho thuê Nhà xưởng xây sẵn

NHÀ XƯỞNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP DỆT MAY NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

Nhơn Trạch - Đồng Nai
Số điện thoại: 0896 896 899